LED Lampa fran LB-Lux of Sweden 42

From Wiki Depot
Jump to: navigation, search

LED Belysning! Vara tjanster omfattar produktforsaljning, ljussattning och installationer till ett tidsenlig energibesparing och miljovanlig LED Belysning rutt belysning med genomfart lampor. Vi kan igenom direktimport utav rutt lampor fran flertalet fabrikor erbjuda laga priser med egna produktframtagningar. Vi valjer evig ut vara leverantorer med massiv vikt kungen basta kvalite, sa er som kunder kan befinna trygga kungen att vara produkter haller toppklass. Inga projekt ar forut sma eller pro stora och vi satter forgott dig som avnamare i fokus. Vi arbetar garna med projekt dar rutt belysning blir nagon andel fran andra produkter. Tex skyltar, butiksinredning, maskiner, industrianpassade losningar etc


Fordelar med industri belysning LED belysning med LED lampor


butiks kok industri inredning LED anvander hejdlost en aning energi, ofta fjarran mindre an de kompakta fluorescerande lampor som stav narvarande marknadsfors som "energibesparande".Detta leder mot stora besparingar i elforbrukning. kontor kok butiks kontor LED belysning har de senaste 10 aren utvecklats till en livslangd pa svindlande 50 000 timmar. Det gor dem jatte- billigare an andra lampor, pa lang sikt och sparar aven tid och besvar med att byta glodlampor regelbundet, sarskilt pa svartillgangliga platser. butiks kontor industri inredning genomfart lampor avger noll UV-ljus och ar sakerstalla pro personer med halsoproblem och som paverkas av lysror.

kok industri  LED belysning producerar mycket lite varme, vilket kraftigt minskar belastningen pa luftkonditioneringssystem och minskar darmed energiforbrukningen ytterligare

inredning inredning lager kok LED-lampor kan monteras i de flesta standard belysningsarmaturer. lager kontor lager LED lampor avger inget horbart surrande som fluorescerande lampor kan gora vilket ar mycket irriterande och stor ocksa radiofrekvenser.

 inredning industri genomfart lampor ar kvicksilverfria, de utgor inget omedelbart hot, om de ar trasiga och de kraver inte att hanteras som farligt avfall. fast fluorescerande lampor ar mycket giftiga om de spricker och kraver hantering som farligt avfall.

kontor industri butiks LED lampor kommer i ett stort antal modeller som passar alla tillampningar. lager kok LED belysning med LED lampor ar stot och vibrationresistenta, det finns inga skora tradar som latt kan skadas.


upplysning som gor lampkopet enklare

Fran den 1 september 2010 amna allihopa lampforpackningar markas tydligare for att gora ditt lampkop enklare. Den nya teknik som ersatter glodlampan ger dig okad valfrihet och nya mojligheter nar du ljussatter ditt hem. Med hjalp av markning och vetande kan du lattare hitta ratt sorts ljuskalla for hemmets olika rum och armaturer.

Idag finns massa alternativ till glodlampan att handla i handeln. De vanligaste ar lagenergilampan (lysrorslampan), halogenlampan och lysdiodslampan (LED-lampan). via att vaga informationen kungen forpackningarna, kan du finna det basta alternativet forut dig. Den nya informationen omfattar fler egenskaper an innan och ar mer exakt. Bilden nedan ar ett prov gallande hur informationen kan betrakta ut. Medellivslangd

Lampans livslangd anges i timmar (h). ett lampa ar i genomsnitt tand 1 000 h/ar. I allmanhet ar det okej med nagon sa lang livslangd som mojligt. I sal dar karl vistas fotografi tid, at exempel kladkammare, i badrummet eller i ett forrad ar det daremot inte lika viktigt att valja en lampa med lang livslangd. Ljusflode

Vi ar bruk att observera efter lampans watt-tal, som ar ett matt pa hur stor elektrisk effekt en lampa har. De nya alternativen till glodlampan gor att vi omedelbart maste jamfora olika tekniker. eftersom ar det viktigare att vara medveten om hur rikligt ljus dessa ger. Enheten pro ljusflode ar lumen (lm). Tabellen nedan visar vilka lumental stav de olika alternativen som motsvarar de traditionella glodlampernas ljusflode, med beaktande gripen till deras ljusnedgang.

foljd glodlampa (W) Ljusflode (lumen, lm)

Lagenergilampor

(lysrorslampor) Halogenlampor

LED-lampor

(lysdiodslampor) 15 125 119 136 25 229 217 249 40 432 410 470 60 741 702 806 75 970 920 1055 100 1398 1326 1521 150 2253 2137 2452 200 3172 3009 3452


Fargtemperatur och fargatergivning

Hur lyse upplevs beror bland annat kungen fargtemperaturen och fargatergivningen hos lampan. Fargtemperaturen anges i Kelvin (K). ett nedstamd fargtemperatur (vanligtvis 2 500 eller 2 700 inte fri kungen fabrikat) ger en varmtonad glodljuskaraktar med reslig aktie rott medan nagon hogre fargtemperatur ger ett kallare mer blaaktigt ljus.

Lampor med olika fargtemperaturer ager skilda anvandningsomraden. at din laslampa bor du kora en lampa med kallare ljus, exempelvis 4 000 K. Till mysbelysning bor du istallet utse ett lykta med varmare fargtemperatur, cirka 2 600 K.

Exempel fargtemperatur (K) Stearinljus 2 000 K Glodlampa 2 700 K Halogenlampa 3 000 K Lysror 2 700-6 500 K Solljus centrum pa dagen 5 500 K Molnig himmel 6 500-7 000 K

I korrelation med fargtemperaturen bor lampans fargatergivningstal anges. Det benamns Ra och anger ljusets resurs att avspegla farger kungen ett naturligt satt. Dagsljus och halogenlampor ager Ra = 100. forut allmanbelysning bor du inte valja ett lampa med Ra nedanfor 80. Upptandningstid

Upptandningstiden anges i sekunder. ifall lampan tander pa mindre an ett sekund, far den kallas snabbtandande. annorlunda lagenergilampors upptandningstid varierar stort. Antal tandcykler

Antal tandcykler visas ofta med ett on/off-knapp eller liknande. Siffran betyder att lampan klarar sa massor tandningar utan att det paverkar dess livslangd. layout

Om lampan ar utformad forut ropa eller varma miljoer anges det villig lampforpackningen. Det kan vara pro utomhusbruk respektive stav att sitta i en bastu. Annars galler att lampan ar tilltankt pro ordinarie inomhusmiljoer. Ar lampan dimbar?

Det maste varnas villig forpackningen ifall lampan inte ar dimbar. Matt

Lampans matt anges i millimeter. Det kan finnas till angelaget att beskada gallande ifall du inneha tranga armaturer. Energy Saver

Termen energisparlampa eller korresponderande far blott anvandas stav lampor med energiklass A. Kvicksilver

stav lagenergilampor galler att kvicksilverhalten tvungen anges i milligram (tusendels gram). Pa lampforpackningen ska det ocksa vara nagon referens till en hemsida med underrattelse ifall underben karl amna foreta forsavitt ett ljuskalla gar sonder.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Toolbox